Välkommen till MT Skolledningskonsult


MT Skolledningskonsult erbjuder tjänster inom ledarskap och organisation riktat mot utbildningssektorn främst grundskolan. Med utgångspunkt från min erfarenhet som rektor erbjuder jag tjänster inom följande områden:
Interim rektorMentorskapStöd för ny rektorFöreläsningRådgivning och stöd vid omorganisationSystematiskt kvalitetsarbeteRektor som arbetsgivarföreträdareAktuella uppdrag