Aktuella uppdrag


Kinda Kommun

2021 juni-december

Värgårdsskolan, årskurs 7-9: Kvalitetssamordnare 50 %

Genomlysning av skolans organisation

 

2022 januari-mars

Bildningsförvaltningen: Kvalitetssamordnare 50%

Statistikunderlag inför Budget 2023

 

Mjölby Kommun

2022 februari-juni

Lagmansskolan årskurs 4-9: Ledningsstöd 40%

Schemaläggning

 

2022 augusti-december

Lagmansskolan årskurs 4-9: Ledningsstöd 80%

Schemaläggning

Mentorskap för ny rektor

Genomlysning av skolans ledningsorganisation och administration inför omorganisation av skolan

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

 


Linköpings Universitet

2022 november

Föreläsning på Specialpedagogprogrammet

Tema: Skolans inre organisationMjölby Kommun

2023 juli 

Ställföreträdande förvaltningschefLinköpings Universitet

2023 november

Föreläsning på Specialpedagogprogrammet

Tema: En skolas arbetsorganisation