CV


Lärarlegitimation omfattar


Förskoleklassen                 

Slöjd

 

Grundskolan                      

Slöjd åk 1-9

Teknik åk 1-6

 

Gymnasieskolan                

Pedagogik

Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialiseringUtbildning


Examina

Slöjdlärarexamen                                    

Linköpings Universitet                            1984

 

Filosofie kandidatexamen                       

Lärarhögskolan i Stockholm                  1998

 

Filosofie magisterexamen                       

Linköpings Universitet                            2000

 

Kurser

Slöjdlärarlinjen                                       

40 poäng      

Linköpings Universitet                            1984

 

Estetisk orientering                                 

2 poäng        

Konstfackskolan i Stockholm                  1991

 

Samverkan Sl-Ma No                             

1 poäng        

Linköpings Universitet                             1992

 

Teknik för lärare i slöjd                          

20 poäng      

Linköpings Universitet                             1993

 

Mediepedagogik                                     

10 poäng      

Lärarhögskolan i Stockholm                    1993-94

 

EG-rätt                                                    

5 poäng        

Linköpings Universitet                              1994

 

Lingvistik                                                

5 poäng        

Linköpings Universitet                              1995

 

Datorstöd i bild- och

slöjdundervisningen                                

5 poäng        

Linköpings Universitet                              1998

 

Pedagogik                                               

21-40 poäng                      

Linköpings Universitet                             1994-95

                                                                                      

Pedagogik                                               

41-70 poäng                       

Lärarhögskolan i Stockholm                   1995-96

                                                          

Pedagogik                                                

71-80 poäng                          

Linköpings Universitet                             1999-00

                                                          

Informatik/Informations- och

Medievetenskap I                                    

1–20 poäng                        


Informatik/Informations- och

Medievetenskap II                                  

21–40 poäng                      

Linköpings Universitet                            1996-97

 

 

Statliga Rektorsutbildningen                  

20 poäng

Linköpings Universitet                            2003-05


Skoljuridik och skolledaretik                  

7,5 hp                                

Linköpings Universitet                             2008


Rektorslyftet                                           

7,5 hp                                                      

Linnéuniversitetet                                     2013


Annan utbildning

UGL Utveckling av grupp och ledare                          

Sentensia ledarskap                                  2001

 

Widening Leadership                                                   

3 dagar

University of London                                 2011

 

Leadership in a time of significant change                   

3 dagar

University of London                                 2012

 

From data to accountability                                          

3 dagar

asmine Leadership                                    2013

 

Mentoring Coaching

3 dagar                                                     

Caspar Rock Limited                                  2014

 

Ledarutveckling för första linjens chefer                     

Kontura                                                        2014-15

 

Widening Leadership Plus 

3 dagar                      

University of London                                 2016

 

Anställningar

Lärare i slöjd, bild och teknik                 

Högalidskolan Stockholm Stad                1985 - 96


Lärare i bild, deltid 25 %                        

Rydskolan Linköpings Kommun              1995

 

Lärare i slöjd, teknik, data,

bild och samhällskunskap                       

SIS Folåsa Behandlingshem                     1997–98

 

Lärare i slöjd, Vifolkaskolan                  

Mjölby kommun                                         1998-2001


Rektor Vifolkaskolan                              

Mjölby kommun                                         2001-2010

 

Rektor Ekholmsskolan                            

Linköpings Kommun                                  2010-2021

 

Andra uppdrag


Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 2017

Föreläsning om barn med funktionsnedsättning i skolan


Skolans ledarkonvent  2017             

Föreläsning om skolans inre organisation

 

Skolverket  2017                                                        

Referensgrupp inför revidering av

allmänna råd, Betyg och bedömning