Interim rektor


För en period kan en skola vara i behov av att rekrytera en tillfällig rektor. Det kan vara under tiden för rekrytering av ny rektor eller vid annan tillfällig frånvaro. Det finns också en möjlighet att gå in som tillfälligt stöd vid sidan av ordinarie rektor.