Rektor som arbetsgivarföreträdare


Rektor som arbetsgivarförträdare är främst inriktat på att ge råd och exempel i arbetet med personalens arbetsuppgifter i relation till nu gällande anställningsvillkor för lärare. Beskrivning av uppdrag, ansvarsfördelning, tidsanvändning och mötesordning ingår i denna del. Kan med fördel ges till grupp av rektorer och kan genomföras som kombinerad föreläsning och workshop.