Mentorskap


Mentorskapet är inriktat på att ge stöd under en längre period. Du har arbetat som rektor under ett antal år och har erfarenhet av att vara chef och ledare. Du kan behöva en samtalspartner för att utveckla ditt ledarskap och den verksamhet du leder.


Vi börjar med ett möte där vi skapar grunden och förutsättningarna för mentorskapet. Vi träffas sedan ett bestämt antal tillfällen under en överenskommen tidsperiod, digitalt eller fysiskt.