Om mig


Jag som driver MT Skolledningskonsult heter Magnus Thor och är hemmahörande i Linköping sedan 25 år tillbaka. Jag är född och uppvuxen i Huskvarna och har även varit bosatt i Stockholm under tio år.

 

Jag har varit verksam som lärare och rektor i grundskolan sedan 1985. Som lärare har jag främst undervisat i slöjd och teknik. Sedan 2001 har jag varit rektor i två olika kommuner, Mjölby och Linköping. Nu planerar jag att i olika former erbjuda min erfarenhet från rektorsuppdraget i mitt företag MT Skolledningskonsult.


Förutom utbildning för undervisning i slöjd och teknik har jag en magisterexamen från Linköping Universitet med pedagogik och informations- och medievetenskap som huvudämnen.


Jag har gått den statliga rektorsutbildningen, rektorslyftet, och ytterligare kurs i skoljuridik. Jag har även ett antal både korta och längre kurser i ledarskap och organisation. 


Förutom mitt uppdrag som rektor har jag även haft kommunövergripande uppdrag inom elevhälsa, som systemförvaltare för dokumentationssystem och andra kortare uppdrag inom förvaltningen.


Som rektor har jag lagt mycket tid, tankemöda och diskussioner på att skapa en fungerade skolorganisation. Det innebär att jag jobbat mycket med bemanningsplanering, schemaläggning, ansvarsfördelning, mötesordning och information både inom organisationen och till elever och elevernas vårdnadshavare.


Jag har också ett stort engagemang för elevhälsans roll och uppdrag i skolan och hur samverkan organiseras mellan skolans olika aktörer.


Jag har även haft ansvar för kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper för rörelsehindrade elever och elever med autismsspektrumsyndrom. Grundsärskola har också funnits på en av de skolor där jag varit verksam.


2017 föreläste jag på Skolans ledarkonvent där temat var identitet och likvärdig skola. Inriktningen på min föreläsning var "skolans inre organisation" där jag beskriver rektors placering och roll i skolsystemet och hur jag tänker när jag organiserar verksamheten i alla dess delar.