Rådgivning och stöd vid en omorganisationDet kan finnas olika skäl till att en skola är i behov av en större eller mindre omorganisation. Det kan handla om förändrat elevantal, förändrade ekonomiska förutsättningar, personalförändringar, en ombyggnad eller renovering av skolans lokaler. En översyn av skolans organisation kan också vara ett led i det systematiska kvalitetsarbetet.