Stöd för ny rektor


Du är ny som rektor och i behov av stöd i starten av ditt uppdrag. Omfattningen och inriktningen på stödet utformas tillsammans med chef för verksamheten och efter tidigare yrkeserfarenhet. Stödet kan ges under en kortare eller längre tidsperiod. Vi utformar inriktningen och omfattningen av stödet i de delar av ledarskapet som är mest relevanta och aktuella vid starten av det nya uppdraget.