Systematiskt kvalitetsarbete


Indikatorer och faktorer


Indikatorer på resultat och kvalitet i verksamheten är oftast kända då de är en del av den officiella statistiken för en skola. Hur kan vi identifiera de faktorer som spelar en avgörande roll för en skolas resultat och kvalitet? Beslut fattas dagligen på olika nivåer i organisationen som leder till ett visst resultat för verksamheten.


Genom att identifiera, beskriva, analysera och tydliggöra avgörande faktorer i verksamheten kan vi skapa förutsättningar för att driva ett systematiskt förändringsarbete som leder till en förbättrad kvalitet och ett bättre resultat i verksamhet.